Sångpedagog Daniel Zangger Borch

På den här sidan har du möjlighet att se stämbanden arbeta.

Detta är filmat med stroboskop. Det här är en vanlig metod för att undersöka stämbanden. Stroboskopet förs in genom munnen och den föredragna metoden för att se stämbanden i arbete är genom att ljuda ett [i].

 

 

 

Detta är filmat med fiberoptik. Kameran förs in genom näsan och vidare ned till den nedre delen av svalget. Där vi kan sedan observera struphuvudets brosk och muskler. Vi ser hur de arbetar på ett naturligt vibrato, ett popvibrato, en growl sekvens och ett skratt.